Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Ερωτηματολόγιο για προπονητές

Αγαπητοί συνάδελφοι,
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος: http://www.projectpapa.org/, γίνεται μια έρευνα η οποία αφορά τους λόγους για τους οποίους οι προπονητές παρακινούνται και προσπαθούν να βελτιωθούν, με σκοπό την καλυτέρευση της προπονητικής διαδικασίας, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες αναπτυξιακές ηλικίες. Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ένα ανώνυμο, εμπιστευτικό ερωτηματολόγιο για προπονητές και θα σας παρακαλούσα, να μπείτε στον κόπο να το απαντήσετε με ειλικρίνεια. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο link  https://www.surveymonkey.com/s/ZLNH5HC . Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και πιστεύω πως μέσα από τις ερωτήσεις, μπορούν επίσης να περάσουν πολλά μηνύματα, που θα μας οδηγήσουν σε προβληματισμούς και θα συμβάλλουν στη βελτίωση μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: